Telefon 603 515 447, e-mail: info@instamont.cz
Naší specialitou je strojní čištění kanalizace
a revize potrubí TV kamerou. Velmi přesný
postup posouzení stavu potrubních rozvodů.

"Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
ve Středočeském kraji 2017-2019"

Hlavním cílem Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“ je podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Předmětem dotace přidělované konečným uživatelům dle tohoto Programu bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo
  • kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- ruční
  • kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- automatický
  • automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa
  • plynový kondenzační kotel

Dotace bude poskytována konečným uživatelům pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.


.... tzv. „2. Výzva na kotlíkové dotace"
 

Ukončení příjmu žádostí:
29. 6. 2018 ve 14:00 hod. (nebo do vyčerpání peněžních prostředků)

Alokace finančních prostředků na krajskou výzvu:
pro tzv. 2. Výzvu na kotlíkové dotace je alokováno celkem 502 233 009,72 Kč.

Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.
(zdroj informací - výběr: web Středočeského kraje a web Státního fondu životního prostředí ČR )


Doporučíme vhodný kotel + realizujeme odbornou montáž.

Volejte p. Jaňour - tel: 603 515 447Bližší informace - tzv. kotlíkové dotace + formuláře a žádosti:


Kontakty:

tel: 603 515 447

e-mail: info@instamont.cz
web: www.instamont.cz
web: www.topeni-beroun.cz

Adresa:

INSTAMONT Vladimír Jaňour

Západní 139
Hořovice, 268 01

Stručně o firmě:

Firma byla založena roku 1992. Dodáváme a montujeme technické zařízení budov a to především plynových kotelen, topných systémů, plynovodů a ohřevu TUV včetně potřebné elektroinstalace a regulace.

Zákonné informace:

Vladimír Jaňour, Západní 139/9, 268 01, Hořovice, IČ: 43115004, DIČ: CZ6404121680. Zápis v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Hořovice, od: 25.11.1992