Telefon 603 515 447, e-mail: info@instamont.cz
Naší specialitou je strojní čištění kanalizace
a revize potrubí TV kamerou. Velmi přesný
postup posouzení stavu potrubních rozvodů.

"Kotlíkové dotace 2015 – 2018" - Středočeský kraj

Hlavním cílem Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018“ je podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný níže.

Novým zdrojem se pro účely této výzvy rozumí:

  • tepelné čerpadlo
  • kotel na tuhá paliva výhradně biomasa

Podpora bude poskytována pouze na nové zdroje tepla, které budou ke dni podání žádosti splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign)

2. kolo - vyhlášeno 20.3.2017

Harmonogram krajské výzvy:

  • Vyhlášení výzvy: 20. 03. 2017
  • Ukončení výzvy: 22. 5. 2017
  • Zahájení příjmu žádostí: 20. 4. 2017 od 8.00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 22. 5. 2017 do 17.00 hod.
  • Alokace finančních prostředků na krajskou výzvu: pro II. kolo 1. výzvy je alokováno celkem 51 780 000 Kč

(zdroj informací - výběr: web Středočeského kraje a web Státního fondu životního prostředí ČR)

Doporučíme Vám vhodný kotel a realizujeme odbornou montáž - volejte na tel: 603 515 447

Bližší informace - tzv. kotlíkové dotace + formuláře a žádosti:

přejít na výrobkypřejít na web: Středočeský kraj


přejít na výrobkypřejít na web: Státní fond životního prostředí ČR


Kontakty:

tel: 603 515 447

e-mail: info@instamont.cz
web: www.instamont.cz
web: www.topeni-beroun.cz

Adresa:

INSTAMONT Vladimír Jaňour

Západní 139
Hořovice, 268 01

Stručně o firmě:

Firma byla založena roku 1992. Dodáváme a montujeme technické zařízení budov a to především plynových kotelen, topných systémů, plynovodů a ohřevu TUV včetně potřebné elektroinstalace a regulace.

Zákonné informace:

Vladimír Jaňour, Západní 139/9, 268 01, Hořovice, IČ: 43115004, DIČ: CZ6404121680. Zápis v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Hořovice, od: 25.11.1992