Topení, plyn, voda, kanalizace, strojní čištění kanalizace - Plzeň, Beroun, Hořovice, Praha
Telefon 603 515 447, e-mail: info@instamont.cz
Topení, plyn, voda, kanalizace, strojní čištění kanalizace Topení, plyn, voda, kanalizace, strojní čištění kanalizace Topení, plyn, voda, kanalizace, strojní čištění kanalizace Topení, plyn, voda, kanalizace, strojní čištění kanalizace Topení, plyn, voda, kanalizace, strojní čištění kanalizace

"Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
ve Středočeském kraji 2017-2019"

Hlavním cílem Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“ je podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Předmětem dotace přidělované konečným uživatelům dle tohoto Programu bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo
  • kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- ruční
  • kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- automatický
  • automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa
  • plynový kondenzační kotel

Dotace bude poskytována konečným uživatelům pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP).

Tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

.... tzv. „2. Výzva na kotlíkové dotace"

Ukončení příjmu žádostí:
29. 6. 2018 ve 14:00 hod. (nebo do vyčerpání peněžních prostředků)
Alokace finančních prostředků na krajskou výzvu:
pro tzv. 2. Výzvu na kotlíkové dotace je alokováno celkem 502 233 009,72 Kč.
Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.
(zdroj informací - výběr: web Středočeského kraje a web Státního fondu životního prostředí ČR )

Doporučíme vhodný kotel + realizujeme odbornou montáž.
Volejte p. Jaňour - tel: 603 515 447

Bližší informace - tzv. kotlíkové dotace + formuláře a žádosti:

Kontakty:

tel: 603 515 447

e-mail: info@instamont.cz
web: www.instamont.cz
web: www.topeni-beroun.cz

Adresa:

INSTAMONT Vladimír Jaňour

Západní 139
Hořovice, 268 01

Stručně o firmě:

Firma byla založena roku 1992. Dodáváme a montujeme technické zařízení budov a to především plynových kotelen, topných systémů, plynovodů a ohřevu TUV včetně potřebné elektroinstalace a regulace.

Zákonné informace:

Vladimír Jaňour, Západní 139/9, 268 01, Hořovice, IČ: 43115004, DIČ: CZ6404121680.

Zápis v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Hořovice, od: 25.11.1992